Industrijski objekti zahtevaju kvalitetne podove, gde čvrstoća podloge nije osnovna karakteristika koju mora da ispunjava pod, već, pored čvrstoće, mora zadovoljiti i velikom otpornošću na habanje ili vučenje teških elemenata.

Ovi podovi su izvanredno postojani, laki za održavanje i otporni na spoljne uticaje. Izvanredna mehanička otpornost , otpornost na udare, otpornost na kotrljanje i habanje, temperaturna otpornost svrstava ovaj pod u najkvalitetnije industrijske podove.

Da bi se pod pravilno ugradio, odnosno posip dobro integrisao sa betonom, beton mora imati min. 25 Mpa i mora biti betoniran u ravnosti po propisanom standardu. Detalji o betonu su različiti od slučaja do slučaja i projekat betona se radi uvek na licu mesta, vodeći računa o konačnim zahtevima, raspoloživim komponentama , transportu, načinu ugradnje, raspoloživim aditivima i sl.


 

Betoniranje podne ploče

Betoniranje podne ploče je sastavni deo izrade ovakve vrste podova, jer su proces betoniranja, armiranja i izrade samog poda sinhronizovane i povezane radnje. Najvažnije je znati, da od ove pozicije u potpunosti zavisi finalni pod. Greška u ovoj poziciji se ne može popraviti. Iz tih razloga najbolje je i ovu poziciju prepustiti izvođaču samog poda. Izvođač mora dati recepturu za beton, sinhronizovati dinamiku isporuke betona, ugraditi dilatacione spojnice, položiti pvc foliju ili hidroizolaciju ispod betona, formirati elastične spojnice na sastavima poda i zidova, kao i oko stubova.

Kod nas je podatak o ravnosti betona sadržan u standardu DIN 18202.

 

20160615_11395620160517_133622pevec-008