Kod izrade epoksidnih podova najvažniji uslov kvaliteta poda leži u kvalitetu betonske podloge. Od kvaliteta podloge zavisiće nosivost poda, njegov estetski izgled i trajnost.

Zato ovu poziciju treba shvatiti krajnje ozbiljno i sve uraditi da bi se uopšte mogao raditi ovaj pod.

Kao prvo pod mora imati odgovarajuću ravnost, propisanu DIN normama, mora biti urađen od betona marke MB 30,star min. 28 dana,sa manje od 4% vlage i minimalne debljine 8 cm, armiran po statičkom proračunu i sa fugama isečenim u poljima od max. 20 m2.

Pre izrade, bilo kog  epoksidnog sistema, neophodno je brušenje postojeće betonske podloge, usisavanje industrijskim usisivačem i raparacija eventualnih oštećenja betona.

Brušenje je obavezna pozicija i za novoizvedene betonske podloge, jer se mora ukloniti zaostalo cementno mleko, nevezani delovi i sl.

Reparaciju raditi epoksidnim malterom, nikako nekim od cementnih sistema, jer bi prionljivost takve prevlake bila slaba, a voda iz sistema bi zahtevala naknadno sušenje.

Tek na ovako pripremljenu podlogu moguće je raditi neki od sistema antistatik samoliv poda. Vodom  razredivi epoksidni sistemi ne zahtevaju ovako rigorozne uslove, naročito u zahtevu o vlažnosti podloge, ali se vodom razredivi epoksidni sistemi ne koriste za izradu antistatik podova.

Osim navedenih uslova, mora se poštovati i uslov o spoljnoj temperaturi i temperaturi podloge, koja ne bi trebala biti ispod 15˚C.

 

                                     EPOKSIDNI ANTISTATIK SAMOLIV POD

 

Kao što sam naslov kaže, ovi sistemi se rade od epoksidnih smola u samoliv varijantama. Samoliv varijanta podrazumeva potrošnju one količine materijala, koja se, nakon prosipanja na podlogu, sama razliva. To razlivanje podrazumeva korišćenje odgovarajućeg alata odn. upotrebu nazubljene čelične gletarice i ježastog valjka za istiskivanje vazduha iz smole.

Sam sistem predviđa sledeće faze radova:

-brušenje podloge dijamantskim brusnim alatom i uklanjanje svih nečistoća sa betona,

-usisavanje brušenog poda industrijskim usisivačem,

-izrada prajmera za impregnaciju podloge, nisko viskoznom smolom, i reparacija oštećenja epoksidnim malterom,

-ponovno brušenje reparirane podloge i usisavanje industrijskim usisivačem,

-polaganje bakarnih traka po obimu prostorije i na mestima uzemljenja sa njihovim međusobnim povezivanjem i povezivanjem sa uzemljenjem,

-izrada elektroprovodlivog grafitnog premaza, kao sloja za sprovođenje statičkog elektriciteta,

-izrada epoksidnog samoliv poda u boji po želji investitora, a u ponuđenoj paleti boja proizvođača,

 

Samo ovako urađeni podovi u varijanti epoksi samorazlivajućih sistema su ispravni sistema. Debljina ovako urađenog poda se kreće od 2-4 mm i jedini merodavni atest za ovu vrstu poda je onaj konačni -dobijen od instituta ovlašćenog za ovu vrstu merenja. Atest proizvođača materijala ili garancija izvođača radova se ne smatraju merodavnim kod ove vrste podova.

Još jedna bitna stavka za ovu vrstu poda je i ta, da se rade monolitno, bez fuga, a u tom zahtevu je i sadržan uslov o starosti betona od 28 dana, odnosno uslov da su sva skupljanja u betonu završena. Ukoliko je površina podeljena u nezavisne segmente, mogu se praviti fuge u podu, ali uz uslov, da svaki segment ima svoje, nezavisno, uzemljenje i svoje polje ograničeno bakarnim trakama i elektroprovodljivim grafitnim premazom. To, praktično, znači da se podela prostora može uraditi, samo tako, da svaka celina bude pod za sebe, a merenje provodljivosti mora sadržati atest za svaku celinu-posebno.

Dobro urađen pod sa svim preduslovima o betonskoj podlozi, kao što je navedeno, uz uslov da se pod ne ošteti grubom mehaničkom silom, odn. ne preseče bakarna traka ili uzemljenje, svakako može trajati koliko i objekat .

Primena ove vrste podova je najčešća u vojnoj proizvodnji(gde se radi sa eksplozivnim sredstvima),u računskim centrima, lakirnicama, bolnicama odn. na svim mestima gde statički elektricitet može dovesti do oštećenja skupih instrumenata ili izazvati eksploziju.