SPORTSKI TERENI

VRLO ELASTIČNI, PRTOTIVKLIZNI, SAMONIVELIRAJUĆI, DVOKOMPONENTNI SISTEMI ZA SPORTSKE TERENE

 

Osnovne karakteristike

 

  • Prevlake za asfaltne i mineralne površine, koje stvaraju vodootpornu, neklizajuću i elastičnu površinu ,idealnu za izradu sportskih terena. Sistem je kombinacija više materijala i načina izrade, kod sistema odobrenih od INTERNATIONAL TENNIS FEDERATION (I.T.F.), do prostijih nanosa, za rekreativce i amaterski sport;
  • Sistem u mnogome smanjuje troškove održavanja terena, jer u eksploataciji ne zahteva nikakvo održavanje osim povremenog pranja običnom vodom;
  • Primena i aplikacija materijala je vrlo prosta, tako da se pridržavanjem osnovnih uputstava, može raditi i u amaterskim verzijama;
  • Sistem omogućava kvalitetnu i sigurnu rekreaciju ili sport;
  • Zbog svoje crne boje ,koja apsorbuje sunčeve zrake i temperaturu, ne preporučuje se da bude završni nanos, već u kombinaciji sa elastičnim završnim premazima ELASTOTURF ili AKRYLOEPOX-om , izuzev u slučajevima kada se rade kao zaštitni nanosi iznad hidroizolacionih traka, na ravnim terasama, gde se želi omogućiti prohodnost terase, ili kod koridora na aerodromima, na kojima se treba zaštiti asfalt od oštećenja.